top of page
Search

เหนื่อยมั้ย..

ทำไมชีวิตเราเ


เพราะเรายังมีความอยากหรือไม่อยาก แต่เมื่อไหร่ที่เรามองชีวิตแบบแค่รับ แค่รู้ ไม่ได้อยาก หรือไม่ได้ไม่อยาก เราจะไปเอาความเหนื่อยมาจากไหน


เราไม่ต้องสมบูรณ์แบบตลอดเวลาก็ได้

เราไม่ต้องมีหรือเป็นเหมือนคนอื่นก็ได้

เราสนุกกับชีวิตที่เรามีวันนี้บ้างก็ได้

เพราะเชื่อมั้ยว่า อีก 28 วันผ่านไปเราก็จะเป็นอีกคนที่ไม่ใช่คนในวันนี้แล้ว

8 views0 comments

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page